Úspěšné schválení reorganizačního plánu Krajským soudem v Brně

11.08.2016

Krajský soud v Brně vyznačil doložku nabytí právní moci na usnesení, jímž u našeho klienta schválil reorganizační plán poté, co se k němu kladně vyjádřily všechny skupiny věřitelů. Pravomocným vstupem do reorganizace, jež je rozvržena na dobu kratší než 1 rok, je odměněno vynaložené odborné úsilí k finanční stabilizaci a udržení významného zaměstnavatele z oboru stavebnictví.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ