NAŠE SLUŽBY

Mezi služby, které advokátní kancelář Indra, Šebesta, Kincl poskytuje, patří komplexní právní poradenství nebo zastupování, a to ve všech oblastech práva. Poskytujeme právní konzultace, rady a právní zastoupení při jednáních s obchodními partnery, soudy i státními orgány. Sepisujeme právní rozbory a stanoviska. Připravujeme obchodní smlouvy i další písemnosti právního charakteru, připomínky ke smlouvám, žaloby. Poskytujeme službu založení a prodej/koupě společnosti.

REFERENCE

Mezi služby, které advokátní kancelář Indra, Šebesta, Kincl poskytuje, patří komplexní právní poradenství nebo zastupování, a to ve všech oblastech práva. Poskytujeme právní konzultace, rady a právní zastoupení při jednáních s obchodními partnery, soudy i státními orgány. Sepisujeme právní rozbory a stanoviska. Připravujeme obchodní smlouvy i další písemnosti právního charakteru, připomínky ke smlouvám, žaloby. Poskytujeme službu založení a prodej/koupě společnosti.

O SPOLEČNOSTI

Advokátní kancelář Indra, Šebesta, Kincl poskytuje svým klientům již více než 10 let právní poradenství ve všech oblastech českého právního řádu. Specializujeme se na obchodní právo (oblast korporátní, konkurzní a insolvenční) i občanské právo (zejména poradenství v oblasti nemovitostí).

Advokátní kancelář pomáhá malým, středním i velkým společnostem z ČR i zahraničí. Poskytujeme právní poradenství i městům a obcím. Pobočky advokátní kanceláře se nacházejí ve městech Praha, Brno, Ostrava.

icon

Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost.

icon

Zázemí středně velké advokátní kanceláře umožňuje pohotové poskytnutí služeb a vysokou míru vzájemného zastoupení jednotlivých právníků.

icon

Rozsáhlé zkušenosti a praxe v tzv. sporné agendě (zastupování před soudy, správními či rozhodčími orgány)

icon

Zkušenosti s velkými kauzami a individuální přístup.

NAŠ TÝM

Advokátní kancelář Indra, Šebesta, Kincl byla založena v roce 1999 v Brně advokáty Mgr. Markem Indrou a Mgr. Jiřím Šebestou. V roce 2001 byla otevřena pobočka v Praze, v roce 2004 pak další pobočka v Ostravě. V současné době tvoří právní tým advokátní kanceláře kromě výše uvedených dvou advokátů-společníků další interní a externí spolupracující advokáti, advokátní koncipienti, právníci insolvenčního oddělení a zaměstnanci na pozici paralegal, studenti právnických fakult v České republice.

Agenda advokátní kanceláře je rozdělena do dvou sekcí: advokátní agenda a insolvenční agenda.

Vice

KDE NÁS NAJDETE

-