Úspěšné dovolání u Nejvyššího soudu ČR v trestní věci

11.08.2016

Nejvyšší soud ČR k dovolání sepsanému naší advokátní kanceláří, která zastupuje obžalovaného klienta, zrušil předchozí rozhodnutí prvostupňového a druhostupňového soudu v trestní věci týkající se zločinu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, 4 tr. zákoníku a přikázal věc zpět prvostupňovému krajskému soudu. Ve věci intervenující státní zástupce Nevyššího státního zastupitelství se dokonce ve svém vyjádření ztotožnil s názorem obhajoby na kvalifikaci jednání klienta svědčící zprošťujícímu rozsudku. V této souvislosti dal Nejvyšší soud ČR i na zvážení krajské státní zástupkyni zpětvzetí obžaloby.


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ