NAŠ TÝM

Advokátní kancelář Indra, Šebesta, Kincl byla založena v roce 1999 v Brně advokáty Mgr. Markem Indrou a Mgr. Jiřím Šebestou. V roce 2001 byla otevřena pobočka v Praze, v roce 2004 pak další pobočka v Ostravě. V současné době tvoří právní tým advokátní kanceláře kromě výše uvedených dvou advokátů-společníků další interní a externí spolupracující advokáti, advokátní koncipienti, právníci insolvenčního oddělení a zaměstnanci na pozici paralegal, studenti právnických fakult v České republice.

Agenda advokátní kanceláře je rozdělena do dvou sekcí: advokátní agenda a insolvenční agenda.

Mgr. Marek Indra

Mgr. Marek Indra

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 1996. Do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou zapsán v r. 1999. Věnuje se především problematice insolvenčního a obchodního práva. Specializuje se zejména na zastupování věřitelů v insolvenčním řízení. Aktivně vykonává činnost konkursního, resp. insolvenčního správce (od roku 1999 zapsán v seznamu konkursních správců, v 2009 získal oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce.

Od listopadu roku 2011 vykonává činnost insolvenčního správce prostřednictvím společnosti Indra – Šebesta v.o.s.


Mgr. Jiří Šebesta

Mgr. Jiří Šebesta

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 1995. Do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou zapsán v r. 1998. Věnuje se především problematice insolvenčního, obchodního a občanského práva. Aktivně vykonává činnost konkursního, resp. insolvenčního správce (od roku 1999 zapsán v seznamu konkursních správců, v 2009 získal oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce). Je členem Sekce pro insolvenční právo České advokátní komory, členem zkušební komise České advokátní komory pro zkoušky insolvenčních správců a členem Rady Expertů v Asociaci insolvenčních správců.

Od listopadu roku 2011 vykonává činnost insolvenčního správce prostřednictvím společnosti Indra – Šebesta v.o.s

Mgr. Lubomír Kincl

Mgr. Lubomír Kincl

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 2005 a téhož roku byl zapsán do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou. Věnuje se především problematice obchodního práva (se zaměřením na korporátní právo), občanského a pracovního práva.Dlouhodobě se zabývá též problematikou rozhodčího řízení. Je pověřen správou generální advokátní agendy a agendy ready-made společností.

Od r. 2002 je nepřetržitě aktivně činný ve veřejném sektoru. V minulosti byl mj. členem Legislativní komise Rady Jihomoravského kraje.

Mgr. Tomáš Šulek

Mgr. Tomáš Šulek
Mgr. Ivana Kmošťáková

Mgr. Ivana Kmošťáková

Advokátní koncipientka

Mgr. Ondřej Sláčík

Mgr. Ondřej Sláčík

Advokátní koncipient

Mgr. Milan Koláček

Mgr. Milan Koláček

Advokátní koncipient

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ