Obchodní právo

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství v oblasti korporátního práva (právo obchodních společností) i závazkových smluvních vztahů v režimu obchodního zákoníku. V rámci obchodního práva poskytujeme našim klientům odbornou pomoc a poradenství zejména v oblasti práva korporátního, konkurzního, insolvenčního, dále při sepisu smluv, vymáhání pohledávek a v oblasti práva nadačního. Kromě mnohaletých zkušeností v oblasti obchodního práva, znalosti rozhodování rejstříkových soudů též úzce spolupracujeme s notáři a dalšími odborníky, což vede k poskytnutí účinné a rychlé právní pomoci našim klientům.

Poradenství nabízíme již ve stádiu úvah klienta nad započetím s podnikáním či expanzí do dalších oblastí.

  • Doporučíme vhodnou právní formu společnosti, včetně optimální výše základního kapitálu a způsobu jeho splacení.
  • Pro ještě rychlejší start podníkání lze využít i našich služeb společností „na klíč“.
  • Navrhneme optimální nastavení kompetencí a vztahů orgánů společnosti.
  • Poradíme vhodné předměty podnikání/činnosti.

Právní poradenství poskytujeme dále v nastavení obchodních vztahů.

  • Příprava a vyjednání všech typů smluv (kupní smlouvy, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení či smlouvy o dílo). Dle zadání klienta dále sepisujeme vzorovou obchodní dokumentaci či sepisujeme smlouvy k zajištění závazků dle instrumentů obchodního práva.
  • Připravíme smlouvy pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu (zákaz dalšího vývozu, smlouva o výhradním prodeji, smlouva o vázaných obchodech, ...).
  • Právní poradenství poskytneme rovněž při změnách ve struktuře společností (zvýšení a snížení základního kapitálu, převody, rozdělení a zastavení obchodního podílu, fúze, rozdělení, splynutí, sloučení, ...).

Nadační právo

Naše agenda v oblasti nadačního práva sestává z právního poradenství a pomoci při zakládání neziskových organizací, zastupování před rejstříkovými soudy v souvisloti se zakládáním, změnou či výmazem neziskové organizace a dále s přípravou a sepsáním dokumentace neziskových organizací.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ