Pracovní právo

Naše advokántní kancelář pomáhá mnoha malým, středním i velkým společnostem v oblasti pracovního práva. V rámci pracovního práva se naše advokátní kancelář specializuje na:

  • Sepis pracovních smluv, dohod o provedení práce, výpovědí, okamžitých rozvázání pracovního poměru a dalších dokumentů.
  • Služby sepisu pracovních řádů a vnitřních předpisů dle aktuální právní úpravy pracovního práva.
  • Zastupujeme klienty v pracovněprávních sporech týkajících se mzdových nároků a neplatných rozvázání pracovního poměru.
  • Zastupujeme ve sporech vycházejících z rozličných odpovědnostních vztahů, jako např. odpovědnost za úraz, a práva na náhradu škody.
  • Poradenství týkající se mzdové problematiky či problematiky odstupného.

Tým našich právníků provádí ve společnostech specializovaná školení, která rozšiřují povědomí zaměstnanců i zaměstnavatelů o českém pracovním právu, přičemž tak pomáhají předcházet řadě pracovněprávních sporů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ