Ready made společnosti

Již založené "ready made firmy" slouží klientům, kteří chtějí začít rychle realizovat svůj podnikatelský záměr. Koupě společností je pro vás bezpečná - kupujete je od renomované právní kanceláře. Všechny firmy určené k prodeji splňují tyto požadavky:

Jsou zapsány do obchodního rejstříku. Společnosti nikdy nepodnikaly, nemají žádné závazky ani pohledávky. V ceně je mimořádná účetní závěrka ke dni koupě. Na bankovních účtech je složen základní kapitál. Prodej je možný po předchozí konzultaci do několika hodin. Zakoupená společnost může začít podnikat ihned po prodeji. Zimnní super ceny - s.r.o. od 29 990 Kč, a.s. od 75 000 Kč!

Naše garance

Prodali jsme přes 300 ready-made společností. Poskytujeme garanci renomované právní kanceláře. Pouze u nás získáte 2 hodiny odborného právního poradenství v hodnotě 6000 Kč v ceně každé společnosti!

Ready made společnost s ručením omezeným

Kompletní prodej společnosti s ručením omezením realizujeme do 24 hodin od předání podkladů. Nákup „ready made“ firmy probíhá tímto způsobem:

 • Zahrnuje převod obchodního podílu, změnu jednatele, změnu sídla, názvu i předmětu podnikání.
 • Máte možnost podnikat na zakoupenou společnost ihned po prodeji.
 • Vybíráte si společnosti s ručením omezeným nově založené v letech 2011/2010/2009/2008/2007.
 • Společnosti jsou zapsány do obchodního rejstříku, nikdy nepodnikaly, nemají žádné závazky ani pohledávky, jejich základní kapitál je splacen v plné výši.
 • Veškerá právní agenda spojená se založením společností a jejich prodejem byla a je zajišťována erudovanými právníky naší advokátní kanceláře.
 • Získáte veškerou účetní dokumentaci včetně účetních závěrek za každý rok existence společnosti. Dále dokumentaci mimořádné účetní závěrky k datu prodeje a kvitanci garantující neexistenci jakýchkoliv závazků nevyplývajících z účetní dokumentace (tj. zejména směnek atd.).
 • Platí záruka naprosté diskrétnosti. Advokátní kancelář je vázána povinností mlčenlivosti dle ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
 • Získáte možnost zprostředkování přednostního zápisu změn do obchodního rejstříku.
 • Pouze u nás získáte 2 hodiny odborného právního poradenství v hodnotě 6000 Kč v ceně každé společnosti!

Cena společností s ručením omezeným

 • z roku 2012: od 34 990 Kč zimní akce od 29 990 Kč
 • z roku 2011: od 39 990 Kč zimní akce od 34 990 Kč
 • z roku 2010: od 44 990 Kč zimní akce od 39 990 Kč
 • z roku 2009: od 49 990 Kč zimní akce od 44 990 Kč

Ready made akciová společnost

Kompletní prodej akciové společnosti realizujeme do 24 hodin od předání podkladů.

Nákup „ready made“ firmy probíhá tímto způsobem:

 • Převod akcií, změna orgánů, změna sídla, názvu i předmětu podnikání se uskuteční do 24 hodin od předání podkladů.
 • Všechny společnosti mají akcie na majitele - skrytá vlastnická struktura společnosti.
 • Máte možnost podnikat na zakoupenou společnost ihned po prodeji.
 • K dispozici máte akciové společnosti nově založené v roce 2011/2010/2009/2008/2007.
 • Společnosti jsou zapsány do obchodního rejstříku, nikdy nepodnikaly, nemají žádné závazky ani pohledávky, jejich základní kapitál je splacen v plné výši.
 • Veškerou právní agendu spojenou se založením společností a jejich prodejem zajišťovali a zajišťují erudovaní právníci naší advokátní kanceláře.
 • Předáme vám veškerou účetní dokumentaci včetně účetních závěrek za každý rok existence společnosti. Dále dokumentaci mimořádné účetní závěrky k datu prodeje a kvitance garantující neexistenci jakýchkoliv závazků nevyplývajících z účetní dokumentace (tj. zejména směnek atd.).
 • Máte záruku naprosté diskrétnosti. Advokátní kancelář je vázána povinností mlčenlivosti dle ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
 • Získáte možnost zprostředkování přednostního zápisu změn do obchodního rejstříku.
 • Pouze u nás získáte 2 hodiny odborného právního poradenství v hodnotě 6000 Kč v ceně každé společnosti!

Využijte jedinečnou nabídku pro nákup akciových společností z roku 2007 s garancí zachování daňových výhod dle legislativy platné do 31.12.2007! Jedná se o akciové společnosti se sídlem v Brně. V daňových přiznáních jsou uvedeny bez přehledu akcionářů.


Cena akciových společností:

 • z roku 2012: od 80 000 Kč zimní akce od 75 000 Kč
 • z roku 2011: od 90 000 Kč zimní akce od 85 000 Kč
 • z roku 2010: od 100 000 Kč zimní akce od 95 000 Kč
 • z roku 2009: od 110 000 Kč zimní akce od 105 000 Kč

Ready made akciová společnost

Kompletní prodej akciové společnosti realizujeme do 24 hodin od předání podkladů.

Nákup „ready made“ firmy probíhá tímto způsobem:

 • Převod akcií, změna orgánů, změna sídla, názvu i předmětu podnikání se uskuteční do 24 hodin od předání podkladů.
 • Všechny společnosti mají akcie na majitele - skrytá vlastnická struktura společnosti.
 • Máte možnost podnikat na zakoupenou společnost ihned po prodeji.
 • K dispozici máte akciové společnosti nově založené v roce 2011/2010/2009/2008/2007.
 • Společnosti jsou zapsány do obchodního rejstříku, nikdy nepodnikaly, nemají žádné závazky ani pohledávky, jejich základní kapitál je splacen v plné výši.
 • Veškerou právní agendu spojenou se založením společností a jejich prodejem zajišťovali a zajišťují erudovaní právníci naší advokátní kanceláře.
 • Předáme vám veškerou účetní dokumentaci včetně účetních závěrek za každý rok existence společnosti. Dále dokumentaci mimořádné účetní závěrky k datu prodeje a kvitance garantující neexistenci jakýchkoliv závazků nevyplývajících z účetní dokumentace (tj. zejména směnek atd.).
 • Máte záruku naprosté diskrétnosti. Advokátní kancelář je vázána povinností mlčenlivosti dle ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
 • Získáte možnost zprostředkování přednostního zápisu změn do obchodního rejstříku.
 • Pouze u nás získáte 2 hodiny odborného právního poradenství v hodnotě 6000 Kč v ceně každé společnosti!

Využijte jedinečnou nabídku pro nákup akciových společností z roku 2007 s garancí zachování daňových výhod dle legislativy platné do 31.12.2007! Jedná se o akciové společnosti se sídlem v Brně. V daňových přiznáních jsou uvedeny bez přehledu akcionářů.


Cena akciových společností:

 • z roku 2012: od 80 000 Kč zimní akce od 75 000 Kč
 • z roku 2011: od 90 000 Kč zimní akce od 85 000 Kč
 • z roku 2010: od 100 000 Kč zimní akce od 95 000 Kč
 • z roku 2009: od 110 000 Kč zimní akce od 105 000 Kč

Ready made evropská společnost (SE)

Kompletní prodej akciové společnosti realizujeme do 24 hodin od předání podkladů.

Nákup „ready made“ firmy probíhá tímto způsobem:

 • Převod akcií, změna orgánů, změna sídla, názvu i předmětu podnikání se uskuteční do 24 hodin od předání podkladů.
 • Všechny společnosti mají akcie na majitele - skrytá vlastnická struktura společnosti.
 • Máte možnost podnikat na zakoupenou společnost ihned po prodeji.
 • K dispozici máte evropské společnosti nově založené v roce 2011
 • Společnosti jsou zapsány do obchodního rejstříku, nikdy nepodnikaly, nemají žádné závazky ani pohledávky, jejich základní kapitál (120.000,- EUR) je splacen v plné výši.
 • Veškerou právní agendu spojenou se založením společností a jejich prodejem zajišťovali a zajišťují erudovaní právníci naší advokátní kanceláře.
 • Předáme vám veškerou účetní dokumentaci včetně účetních závěrek za každý rok existence společnosti. Dále dokumentaci mimořádné účetní závěrky k datu prodeje a kvitance garantující neexistenci jakýchkoliv závazků nevyplývajících z účetní dokumentace (tj. zejména směnek atd.).
 • Máte záruku naprosté diskrétnosti.Advokátní kancelář je vázána povinností mlčenlivosti dle ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
 • Získáte možnost zprostředkování přednostního zápisu změn do obchodního rejstříku.
 • Pouze u nás získáte 2 hodiny odborného právního poradenství v hodnotě 6000 Kč v ceně každé společnosti!
Cena evropských společností:

 • z roku 2012: od 100 000 Kč zimní akce od 90 000 Kč
 • z roku 2011: od 120 000 Kč zimní akce od 100 000 Kč

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ