Jihomoravské centrum pro meziregionální mobilitu

z.s.p.o, zájmové sdružení Jihomoravského kraje a brněnských univerzit (MU, VUT, MZLU, VFU) podporující studenty a vědce

http://www.jcmm.cz