Správní a komunální právo

Naše advokátní kancelář má rozsáhlé zkušenosti a praxi při zastupování klientů před správními orgány. Mezi služby, které poskytujeme v rámci správního práva patří především:

  • Právní pomoc v řízeních před správním orgánem – od sepisování žalob proti rozhodnutím správních orgánů počínaje, přes ochranu proti nečinnosti a před nezákonnými zásahy správních orgánů, k zastupování v řízení před správními orgány a správními soudy všech stupňů.
  • Dále se zabýváme též problematikou katastrálního práva a zastupováním klientů v řízeních před katastrálním úřadem či přestupkovým právem.
  • Právní pomoc v oblasti živnostenského práva a při problematice výkonu rozhodnutí.

V rámci služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří spolupracujeme s obcemi České problematiky a poskytujeme jim právní pomoc a poradenství v otázkách komunálního práva. Mezi naše domény v komunálním právu patří poradenství v oblasti samosprávy obcí, ve věcech veřejných zakázek, či právní rozbory a konzultace dle zadané problematiky.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ