Založení společnosti

Začít podnikat prostřednictvím nové firmy může být snadné a rychlé. Při zakládání společnosti se Češi nejčastěji potýkají s vysokou byrokratickou zátěží. Chytrým řešením je využít efektivní a pohodlnou službu založení firmy.

Proč využít službu založení firmy na míru

 • Při zakládání společnosti profitujete ze zkušeností našich specializovaných právníků.
 • Vyhnete se tápání v právních předpisech a dalších normách, s nimiž založení společností souvisí.
 • Vše probíhá rychle, zajistíme veškeré potřebné registrace, zpracování a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku atd.
 • Cena nejoblíbenějšího založení společností a.s. a s.r.o je pevně daná a konečná. V případě založení firmy jiné formy poskytujeme individuální poradenství a cenu také garantujeme.

Co pro vás při zakládání firmy zajistíme

 • Zpracujeme zakladatelské dokumenty společnosti.
 • Zajistíme všechny potřebné registrace a notářské zápisy o založení společnosti.
 • Postaráme se o daňové registrace firmy, vedení účetnictví, otevření bankovního účtu.
 • Zpracujeme a podáme návrhy na zápis společnosti do obchodního či obdobného rejstříku.
 • Zajistíme i další služby, například poskytnutí sídla a právní poradenství při zakládání společnosti.

Zakládání společností s ručením omezením a akciových společností

 • Zahrnuje rychlé zakládání nejžádanějších obchodních společností - společností s ručením omezeným a akciových společností.
 • Součástí je komplexní právní poradenství při nastavení optimální právní formy a struktury společnosti erudovanými právníky advokátní kanceláře.
 • Máte možnost nechat si zprostředkovat přednostní zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Cena založení s.r.o. nebo a.s.:

 • společnost s ručením omezeným: 20.000,- Kč
 • akciová společnost: od 30.000,- Kč
 • Cena nezahrnuje notářské poplatky, soudní a správní poplatky.

Založení společností s jinou právní formou

Při zakládání jiných právnických osob než s.r.o./a.s. můžete využít následující výhody:

 • Nabízíme rychlé zakládání dalších forem právnických osob: Občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti.
 • Poradíme vám při výběru vhodné právní formy dle účelu zvoleného klientem. Firmu založíme přímo vám "na míru".
 • Konzultace zahrnují komplexní právní poradenství při nastavení optimální právní formy a struktury právnické osoby dle individuálních požadavků klienta. Poradenství zajišťují erudovaní právníci naší advokátní kanceláře.
 • Získáte možnost zprostředkování přednostního zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku.

Cena založení společnosti jiného typu než a.s. a s.r.o. je určena domluvou advokátní kanceláře a klienta.

Zakládání evropských společností (SE)

Využijte službu založení evropské společnosti (SE) dle vašich speciálních požadavků:

 • Zahrnuje rychlé zakládání nejnovějších modelů obchodních společností - evropských společností.
 • Součástí je komplexní právní poradenství při nastavení optimální právní formy a struktury společnosti erudovanými právníky advokátní kanceláře.
 • Máte možnost nechat si zprostředkovat přednostní zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 • Cena založení SE odpovídá vždy konkrétnímu modelu založení.

Cena založení společnosti jiného typu než a.s. a s.r.o. je určena domluvou advokátní kanceláře a klienta.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ